Bulmacada şaka ne demek?

Bulmacada şaka ne demek? Bulmacada şaka ne demek?, Bulmacada sakağı ne demek?, Bulmacada anlam ne demek?, Bulmacada açıklama ne demek?, Bulmacada anlatım ne anlama gelir?, Bulmacada sanki ne demek?

Bulmacada şaka ne demek?

Bulmacada sakağı ne demek?, Şaka bulmaca cevapları bulmaca severler tarafından merak ediliyor. Bulmacada şaka cevapları latife, yankaz, aşnalık, aşmalık, mizah, horata, şakalaşmak, eğreti oturmak kelimeleridir. Şaka bulmaca sorusu 5 harfli cevabı mizah kelimesidir.

Bulmacada sakağı ne demek?

Bulmacada sakağı ne demek?, Şaka bulmaca cevapları bulmaca severler tarafından merak ediliyor. Bulmacada şaka cevapları latife, yankaz, aşnalık, aşmalık, mizah, horata, şakalaşmak, eğreti oturmak kelimeleridir. Şaka bulmaca sorusu 5 harfli cevabı mizah kelimesidir.

Bulmacada anlam ne demek?

Bulmacada anlam ne demek?, Bulmacada tek bir cevabı bulunan sakağı kelimesinin cevabı 4 harften oluşmaktadır. Bulmacada sakağı kelimesine verilmesi gereken cevap "Ruam" kelimesi olmalıdır. Aynı zamanda sakağı kelimesiyle eş anlamlı olan bu kelime Arapça kökenlidir.

Bulmacada açıklama ne demek?

Bulmacada açıklama ne demek?, Anlam kelimesinin 4 harfli 2 tane cevabı vardır. Bunlar " mana ve mani" şeklindedir.

Bulmacada anlatım ne anlama gelir?

Bulmacada anlatım ne anlama gelir?, Kelime bulmaca oyunları, kare ve ya çengel bulmacalarında karşımıza çıkan Açıklamalar kelimesinin bulmaca anlamı nedir sorusunun cevabı iki kelimedir. Bunlardan biri 6 harften oluşan İZAHAT kelimesidir. Bununla birlikte 9 harfli karşılığı olan MÜLAHAZAT kelimesi de sıklıkla tercih edilmektedir.

Bulmacada sanki ne demek?

Bulmacada sanki ne demek?, Kelam sözcüğünden türetilen tekellüm, anlatım ve ifade sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Bulmacada semek ne demek?

Bulmacada semek ne demek?, Sanki bulmaca sorusunun yaygın olarak kullanılan cevapları ise adeta ve sözdedir.

Bulmaca çeşitleri nedir?

Bulmaca çeşitleri nedir?, (ﺳﻤﻚ) i. (Ar. semek) Balık: Kılıp iyliği suya eyle ilkā / Semek bilmezse bilir ol Mevlâ (Aziz Mahmud Hüdâyî).

Bulmacada Güzel nedir?

Bulmacada Güzel nedir?, Farsça kökenli rana kelimesi hem parlak hem de güzel anlamına gelir. Divan şairlerinin methiye ve kaside türündeki şiirlerde sık sık kullandıkları Nigar kelimesi, yüzü resim kadar güzel olan sevgili demektir. Kökü ''hüsün'' olan ahsen sözcüğü, en güzel, en çekici ve zarif manasına gelir.

Bulmacada ay ne demek?

Bulmacada ay ne demek?, Ay 7 Harfli Bulmaca Cevabı

Son olarak ay kelimesi adını bulmacalarda 7 harfli bir sözcük ön plana çıkıyor. Bu bağlamda 7 harf üzerinden, 'Şebgerd' kelimesi amaca uygun şekilde değerlendirilebilir.


Bulmacada Yadigar ne demektir?

Bulmacada Yadigar ne demektir?, andaç, anmalık, yadigâr.

Bulmacada doğru gerçek nedir?

Bulmacada doğru gerçek nedir?, Gerçek teriminin 4 harfli 2 tane karşılığı bulunur. Bunlar " reel ve asıl" şeklindedir.

Bulmacada mecaz ne demektir?

Bulmacada mecaz ne demektir?, Mecaz bulmaca cevabının karşılığı olan metafor kelimesi antik Yunan kökenine dayanır. Bu nedenle genel kültür tazelemek adına bulmaca ve kelime oyunlarında sıklıkla karşımıza çıkar. 7 harfli cevabı olan mecaz bulmaca cevabı METAFOR kelimesi ile yanıt bulmaktadır.